Experti radia otvoriť školy i hranice (ale opatrne)

V týchto dňoch sa začala spoločenská diskusia o tom, či neurýchliť “otváranie” krajiny. V rámci iniciatívy Korona:fakty sme sa 67 expertov spýtali, ako rýchlo otvárať hranice a školy, či umožniť ľuďom domáce a zahraničné dovolenky, ale aj aké riziká hrozia.

  1. 70 % expertov odporúča urýchliť uvoľňovanie obmedzujúcich opatrení oproti doterajšiemu plánu. 37 % to odporúča urobiť plošne a 33 % aspoň pre vybrané regióny alebo skupiny obyvateľstva, kde je riziko najnižšie. Naopak, zachovať doterajšie tempo radí 24 %.
  1. Uvoľňovanie opatrení však vyvoláva aj vyššiu zraniteľnosť. 96 % expertov považuje za dôležité zachovať disciplínu pri dodržiavaní sociálneho dištancu a univerzálneho nosenia rúšok (48 % to považuje za dôležité a 48 % za veľmi dôležité). 51 % si myslí, že riziko poklesu disciplíny obyvateľstva pri dodržiavaní opatrení v najbližších 4 mesiacoch je vysoké.
  1. Asi najväčšiu zmenu oproti doterajším plánom odporúčajú odborníci pri školstve. Podľa súčasného plánu zapínania Slovenska môžu byť školy a škôlky otvorené najskôr 3. júna, pretože sú súčasťou jeho poslednej, štvrtej fázy. Tento termín za vhodný považuje len 22 % expertov. 49 % odporučilo, aby školy a škôlky boli otvorené prednostne už v priebehu mája. 24 % bolo za otvorenie až v septembri. 
  1. Štát by mal organizovať letnú školu, aby odbremenil rodičov a pomohol deťom dobehnúť učivo. Toto stanovisko podporuje 79 % odborníkov. Uprednostňujú  dobrovoľnosť:   39 % hovorí, že by to malo byť dobrovoľné pre obe strany – školy sa rozhodnú, či letnú školu zorganizujú a rodičia, či ju využijú. 22 % odporúča, aby letnú výučbu školy ponúknuť museli, ale rozhodnutie ju využiť by zostalo na rodičoch. Ako povinnosť, napríklad vo forme skrátenia prázdnin, to podporuje len 18 %.
  1. 78 % si myslí, že Slovensko by sa malo pokúsiť čo najskôr otvoriť hranice s krajinami, ktoré rovnako zvládnli pandémiu. 39 % si myslí, že by sme sa o to určite mali pokúsiť a 39 %, že skôr áno. Proti je len 21 %. (Otvorením hraníc myslíme umožnenie voľného pohybu osôb za podmienok, ktoré vie splniť bežný jednotlivec – napríklad negatívny test na koronavírus.)
  1. Expertov sme požiadali, aby vybrali 3 krajiny, s ktorými je najdôležitejšie čo najskôr obnoviť možnosť cestovania. Jasnými prioritami sú: Česká republika (96 %) a Rakúsko (90 %). S veľkým odstupom nasledujú Maďarsko (40 %) a Nemecko (27 %). Okrem Poľska (12 %) a Chorvátska (6 %) ostatné európske štáty neoznačil nikto alebo takmer nikto.
  1. Podľa 94 % expertov by mal štát umožniť svojim občanom cestovať na domácu dovolenku. 49 % si myslí, že by sme mali umožniť v tejto súvislosti fungovanie turistickej infraštruktúry blízke normálu. Naopak, 45 % je za umožnenie domácich dovoleniek, ale len za prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré budú v praxi znamenať, že pre mnoho ľudí nebude “miesto”. 

  2. Pri dovolenke v zahraničí sa 70 % panelu odborníkov zhodne, že by ju mal štát občanom za určitých podmienok (napríklad testovanie) umožniť, a to bez povinnej karantény po návrate. Takmer úplnú slobodu – povoliť dovolenku v zahraničí bez zásadnejších obmedzení – preferuje len 10 %. Naopak, 60 % expertov podporilo dovolenku v zahraničí v malom počte vybraných krajín, ktoré budú dodržiavať rovnaké bezpečnostné opatrenia.

Pridaj komentár