Koronavírus je v súčasnosti najväčšia výzva pre Slovensko aj svet.

O koronavíruse a jeho dôsledkoch sa dnes hovorí predovšetkým z hľadiska medicínskeho a ekonomického. Podľa nás sú rovnako dôležité aj pohľady odborníkov na spoločnosť, ľudskú dušu aj dátovú analýzu.

Iniciatíva „Korona:fakty“ je apolitický a neziskový projekt s jediným cieľom – priniesť viac odbornosti do diskusie o riešení pandémie a jej dôsledkov pre našu spoločnosť a zapojiť do nej všetky relevantné disciplíny. Inšpirovala nás spolupráca s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, ktorý používa rovnaký prístup.

Autorom myšlienky je ekonóm Miroslav Beblavý a iniciatívu spustil v spolupráci s publicistom Jakubom Godom, dátovým analytikom Pavlom Škápikom a špecialistkou na komunikáciu Katarínou Gažíkovou. Iniciatíva je otvorená a privítame spolupracovníkov.

Prvou aktivitou iniciatívy bol pilotný dotazník o dopadoch koronavírusu na Slovensko, s ktorým sme oslovili viac ako stovku odborníkov z nasledovných oblastí: vedy o zdravotníctve, ekonómia, politické vedy, sociológia, psychológia, antropológia, ekológia, medzinárodné vzťahy a bezpečnosť, právo, matematika a data science, IT, vzdelávanie, sociálna práca, marginalizované rómske komunity a rodové štúdie.